Κύησεις υψηλού κινδύνου

2012-03-10 00:55

    Ο όρος «εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου» εκφράζει μία σειρά από καταστάσεις που επιπλέκουν τη φυσιολογική πορεία της εγκυμοσύνης και του τοκετού και απειλούν τη ζωή της μητέρας και του εμβρύου.

Υπολογίζεται ότι η εγκυμοσύνη αυτή, καλύπτει περίπου το 30% του συνόλου των κυήσεων και ενοχοποιείται για το 60% περίπου των μαιευτικών επιπλοκών. Η συχνότητα, η βαρύτητα και η αυξημένη περιγεννητική θνησιμότητα που αναφέρονται στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου, αποτελούν όπως είναι φανερό, σοβαρό πρόβλημα.

Οι συχνότερες περιπτώσεις κυήσεων υψηλού κινδύνου, στις οποίες η διαιτητική αγωγή παίζει σημαντικό ρόλο στην όλη παρακολούθηση της εγκύου είναι οι πατακάτω:

  • Σιδηροπενική αναιμία και κύηση
  • Διαβήτης της κύησης
  • Υπέρταση της κύησης
  • Καρδιαγγειακές παθήσεις και κύηση
  • Παχυσαρκία και κύηση
  • Εφηβεία και κύηση
  • Φυτοφαγία και κύηση
  • Νεφρικές παθήσεις και κύηση

Εύη Αλεξιάδου - Δημήτρης Σαμανίδης