Ασκληπιός

2011-12-05 13:50

Ο Ασκληπιός, είναι ο πατέρας της ιατρικής. Μεγαλωμένος από το σοφό Κένταυρο (άλλη ενδιαφέρουσα θεραπευτική μορφή της ελληνικής μυθολογίας), είναι ο διασημότερος θεραπευτής των νόσων που μάστιζαν τους ανθρώπους, κατά την αρχαιότητα. Σύζυγός του ήταν η Ηπιόνη, προσωποποίηση της ηπιότητας, με την οποία απέκτησε 2 γιους, τους γιατρούς Ποδαλείριο (ο πρώτος χειρουργός της αρχαιότητας) και Μαχάωνα (θεράπευε τις αόρατες πληγές και αυτές της ψυχής) και πέντε κόρες, την Ιασώ (ιάομαι = γιατρεύω), την Ακεσώ (ακέομαι = θεραπεύω), την Πανάκεια (θεότητα συνυφασμένη με τη θεραπεία επί πάσα νόσο), την Αίγλη (θεότητα συνυφασμένη με την έννοια της λάμπουσας υγείας και της ευρωστίας) και την Υγιεία (θεότητα κάθε καθαρού πράγματος).

Εύη Αλεξιάδου - Δημήτρης Σαμανίδης