Καρδιακός Ρυθμός (συχνότητα) Κατά Τη Διάρκεια Της Άσκησης

 Η άσκηση εντός της ζώνης της καρδιακής συχνότητας, οδηγεί στο μέγιστο πλεονέκτημα που μπορεί να αποδώσει η άσκηση. Ο μέγιστος καρδιακός παλμός προσδιορίζεται  αφαιρώντας την ηλικία από το 220 για τους άντρες και από το 226 για τις γυναίκες. Η ζώνη καρδιακών παλμών - στόχος είναι το 50% - 70% του μέγιστου καρδιακού ρυθμού. Συστήνεται να γυμνάζεστε, εντός αυτής της ζώνης 3 – 5 φορές ανά εβδομάδα, για να πετύχετε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα σε επίπεδο υγείας και μείωσης βάρους. Οι άνθρωποι που αθλούνται σε υψηλή ένταση, αποκτούν μεν αντοχή, όμως το αποτέλεσμα δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερο εάν ξεπεραστεί το 80% του καρδιακού ρυθμού. Πιθανόν να προκύψουν τραυματισμοί, εάν γυμνάζεστε σε αυτήν την συχνότητα, ενώ η δραστηριότητα δεν μπορεί να συνεχιστεί, σε αυτή την ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης η άσκηση κάτω του 60%, έχει ελάχιστη επίδραση. Βέβαια είναι μία καλή αρχή για κάποιον που είναι στο ξεκίνημα.

Τρόποι μέτρησης
    Η χρήση monitor καρδιακής συχνότητας (ή ρυθμού) είναι μία απλή και ακριβής μέθοδος παρακολούθησης. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, μπορείτε να χρησιμοποιείσετε το δάχτυλό σας, για να νιώσετε τον παλμό. Συγκεκριμένα, η μέτρηση των παλμών ανα λεπτό, γίνεται εύκολα με τη ψηλάφηση του σφυγμού στον καρπό του χεριού. Επίσης μπορεί να μετρηθεί με τη ψηλάφηση του σφυγμού σε άλλα μέρη του σώματος και ιδιαίτερα στην περιοχή των καρωτίδων αρτηριών στο λαιμό, πλάγια και προς τα πάνω από την κάθε μεριά του λάρυγγα. Μετρήστε τους σφυγμούς για 60 δευτερόλεπτα ή μετρήστε για 10 δευτερόλεπτα και πολλαπλασιάστε επί 6. Το πιο σωστό αλλά και ακριβές, είναι να γίνει η μέτρηση προσεκτικά για 60 δευτερόλεπτα.