Ιδανικό Σωματικό Βάρος

Το εύρος, για το ιδανικό σωματικό βάρος, εδώ υπολογίζεται, χρησιμοποιώντας τη φόρμουλα του Hanwi. Προτάθηκε το 1960 και από τότε αποτελεί ένα απλό και αξιόπιστο εργαλείο υπολογισμού του ιδανικού σωματικού βάρους. Στην πραγματικότητα αποτελεί το “υγιές” βάρος. Είναι το επίπεδο εκείνο οπού το κάθε άτομο παρουσιάζει τις ελάχιστες επιπλοκές, σε επίπεδο υγείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι η εκτίμηση της κατάστασης ενός ατόμου δεν είναι κάτι τόσο απλό. Μπορεί να γίνει από εξειδικευμένο επαγγελματία, μετά από την συνολική αξιολόγηση, δεικτών υγείας – ατομικού/οικογενειακού ιστορικού - διαιτητικών συνηθειών