Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ. ή Body Mass Index B.M.I.)

 Ο Δ.Μ.Σ. είναι ένας αξιόπιστος δείκτης, ο οποίος συσχετίζεται με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας. Ισούται με το πηλίκο του βάρους (σε κιλά) προς το τετράγωνο του ύψους (σε μέτρα). Ο Δ.Μ.Σ. δεν είναι δείκτης σωματικού λίπους, αλλά υπάρχουν έρευνες που συνδέουν το αυξημένο σωματικό λίπος με τον υψηλό Δ.Μ.Σ. Εδώ, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δ.Μ.Σ. ενός ατόμου προκύπτει από το συνολικό του βάρος (αυτό των μυών και του λίπους), συνεπώς δεν ισχύει για ορισμένες ομάδες – αθλητές, κυοφορούσες, οιδηματώδεις ασθενείς). Είναι ένας πρώτος, απλός τρόπος κατηγοριοποίησης του βάρους, σε σχέση με ορισμένες παθολογικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα, άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες “υπέρβαρο” και “παχυσαρκία”, ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακές νόσους, σακχαρώδη διαβήτη (μη ινσουλινοεξαρτώμενο), μεταβολικό σύνδρομο, υπνική άπνοια και ορισμένων τύπων καρκίνου. Ο κάτω του 25 Δείκτης Μάζας Σώματος, μειώνει σημαντικά των κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας και όλων των συνοδών της, καταστάσεων. Βέβαια ο Δ.Μ.Σ. αποτελεί μόνο ένα δείκτη που σχετίζεται με κινδύνους υγείας. Ελέγξτε και τους υπόλοιπους δείκτες, για μία συνολική και πιο ακριβή εικόνα της κατάστασής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι η εκτίμηση της κατάστασης ενός ατόμου δεν είναι κάτι τόσο απλό. Μπορεί να γίνει από εξειδικευμένο επαγγελματία, μετά από την συνολική αξιολόγηση, δεικτών υγείας – ατομικού/οικογενειακού ιστορικού - διαιτητικών συνηθειών.