Δείκτης Κινδύνου Υγείας (Δ.Κ.Υ. ή Waist Hip Ratio)

O Δ.Κ.Υ. μετρά την αναλογία του λίπους που είναι αποθηκευμένο στην περιοχή της μέσης σε σχέση με το λίπος της περιοχής των ισχίων. Είναι ένας πολύ απλός τρόπος υπολογισμού της κατανομής του σωματικού λίπους. Διακρίνονται δύο τύποι, ανάλογα με την σωματοδομή.

  • Τύπος σώματος "μήλο": αναφέρεται στην μεγάλη αποθήκευση λίπους στην κοιλιακή χώρα (ή κορμοκοιλιακά) και αποτελεί παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις. Είναι πιο επικίνδυνος τύπος σε σχέση με τον τύπο σώματος "αχλάδι"
  • Τύπος σώματος "αχλάδι": αναφέρεται στην αυξημένη αποθήκευση λίπους στους γλουτούς/μηρούς. Σε ένα βαθμό αποτελεί παράγοντα κινδύνου για παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος.

Η σωστή μέτρηση των σημείων δίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες. Προσοχή: η μετρική ταινία (μεζούρα), πρέπει να εφαρμόζει στην περιοχή της μέτρησης (δηλαδή να μην είναι χαλαρή ή πολύ σφιχτή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι η εκτίμηση της κατάστασης ενός ατόμου δεν είναι κάτι τόσο απλό. Μπορεί να γίνει από εξειδικευμένο επαγγελματία, μετά από την συνολική αξιολόγηση, δεικτών υγείας – ατομικού/οικογενειακού ιστορικού - διαιτητικών συνηθειών.